• THỨ HẠNG ¹

  • 1.798.107.715,4 đ
   ROI: 14.459%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 734.909.658,2 đ
    ROI: 9.737%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 209.496.586,2 đ
    ROI: 11.461%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2653.466.145 đROI: 13.698%
  05
  thaitamda66.006.366,8 đROI: 4.527%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3094.411.845,4 đROI: 0.529%
  08
  Loverevenger52.244.151 đROI: 0.234%