• THỨ HẠNG ¹

  • 1.794.027.715,4 đ
   ROI: 14.427%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 731.309.658,2 đ
    ROI: 9.689%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 214.309.086,2 đ
    ROI: 11.724%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.811.145 đROI: 13.53%
  05
  thaitamda68.678.366,8 đROI: 4.71%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3094.427.845,4 đROI: 0.531%
  08
  Loverevenger54.572.151 đROI: 0.244%