• THỨ HẠNG ¹

  • 1.796.767.715,4 đ
   ROI: 14.449%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 734.909.658,2 đ
    ROI: 9.737%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 211.100.086,2 đ
    ROI: 11.549%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2653.716.145 đROI: 13.762%
  05
  thaitamda67.206.366,8 đROI: 4.61%
  06
  thanhtung3095.002.645,4 đROI: 0.6%
  07
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  08
  Loverevenger57.944.151 đROI: 0.259%