• THỨ HẠNG ¹

  • 1.793.847.715,4 đ
   ROI: 14.425%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 739.759.658,2 đ
    ROI: 9.801%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 212.001.586,2 đ
    ROI: 11.598%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.516.145 đROI: 13.455%
  05
  thaitamda67.206.366,8 đROI: 4.61%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3093.421.045,4 đROI: 0.41%
  08
  Loverevenger50.194.151 đROI: 0.224%