• THỨ HẠNG ¹

  • 1.797.587.715,4 đ
   ROI: 14.455%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 739.759.658,2 đ
    ROI: 9.801%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 211.251.586,2 đ
    ROI: 11.557%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.466.145 đROI: 13.442%
  05
  thaitamda67.006.366,8 đROI: 4.596%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3093.471.045,4 đROI: 0.416%
  08
  Loverevenger49.084.151 đROI: 0.219%