• THỨ HẠNG ¹

  • 1.796.607.715,4 đ
   ROI: 14.447%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 729.559.658,2 đ
    ROI: 9.666%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 212.496.586,2 đ
    ROI: 11.625%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.561.145 đROI: 13.466%
  05
  thaitamda55.662.366,8 đROI: 3.818%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3092.472.845,4 đROI: 0.297%
  08
  Loverevenger42.152.151 đROI: 0.188%