• THỨ HẠNG ¹

  • 1.793.857.715,4 đ
   ROI: 14.425%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 730.809.658,2 đ
    ROI: 9.682%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 214.560.586,2 đ
    ROI: 11.738%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.861.145 đROI: 13.543%
  05
  thaitamda69.800.366,8 đROI: 4.787%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3094.442.845,4 đROI: 0.533%
  08
  Loverevenger49.922.151 đROI: 0.223%