• THỨ HẠNG ¹

  • 1.797.077.715,4 đ
   ROI: 14.451%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 735.309.658,2 đ
    ROI: 9.742%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 212.911.086,2 đ
    ROI: 11.648%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.611.145 đROI: 13.479%
  05
  thaitamda65.162.366,8 đROI: 4.469%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3094.357.845,4 đROI: 0.523%
  08
  Loverevenger50.049.791 đROI: 0.224%