• THỨ HẠNG ¹

  • 1.790.937.715,4 đ
   ROI: 14.402%
  • Giải thưởng:
   1.040.150 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 731.309.658,2 đ
    ROI: 9.689%
   • Giải thưởng:
    624.090 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 214.560.586,2 đ
    ROI: 11.738%
   • Giải thưởng:
    416.060 đ
 • 04
  duynguyen2652.711.145 đROI: 13.505%
  05
  thaitamda67.228.366,8 đROI: 4.611%
  06
  jimmynguyen19839.356.133,2 đROI: 0.576%
  07
  thanhtung3094.463.045,4 đROI: 0.535%
  08
  Loverevenger55.222.151 đROI: 0.247%