• Luật chơi

  • Hướng dẫn luật chơi

   Sàn chứng khoán ảo Vnstockgame mô phỏng cách thức hoạt động hoàn toàn giống như sàn chứng khoán thật TP.HCM (HOSE) và sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) với các nguyên tắc như sau:

   1. Đăng ký
   Để tham gia trò chơi, trước tiên bạn phải đăng ký làm thành viên của Vnstockgame. Sau khi đăng ký bạn có thể chọn hình thức chơi thử hoặc tham gia vòng chơi có thưởng cùng Vnstockgame. Trong trường hợp chơi có thưởng cùng Vnstockgame bạn phải kích hoạt vòng chơi.

   2. Nguyên tắc giao dịch
   • Giá đặt mua/bán phải nằm giữa giá trần và giá sàn.
   • Khối lượng đặt mua/bán phải là bội số của 10 (lô chẵn) và không vượt quá 19,990 cổ phiếu
   • Nếu là lệnh mua thì số dư tiền mặt trong tài khoản phải >= giá trị giao dịch(bao gồm phí giao dịch).
   • Nếu là lệnh bán thì số dư cổ phiếu >= khối lượng giao dịch.
   • Chỉ những lệnh được khớp trước Vòn g chơi kết thúc mới đưoc công nhận xếp hạng. Nghĩa là những kích hoạt tài khoản trước khi vòng chơi kết thúc 3 ngày là không được công nhận 

   3. Thời gian giao dịch và khớp lệnh
   • Sàn TP.HCM (HOSE)
    Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
    Phiên sáng Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09:00 - 09:15 Lệnh giới hạn, Lệnh ATO
    Khớp lệnh liên tục I 09:15 - 11:30 Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường
    Giao dịch thỏa thuận 09:00 - 11h:30  
    Nghỉ 11:30 - 13:00  
    Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 - 14:30 Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường
    Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 - 14:45 Lệnh giới hạn, Lệnh ATC
    Giao dịch thỏa thuận 13:00 - 15:00  
    Thị trường đóng cửa 15:00  
   • Sàn Hà Nội (HNX)
    Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
    Phiên sáng Khớp lệnh liên tục I 09:00 - 11:30 Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường
    Giao dịch thoả thuận 09:00 - 11:30  
    Nghỉ 11:30 - 13:00  
    Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 - 14:30 Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường
    Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 - 14:45 Lệnh giới hạn, Lệnh ATC
    Giao dịch thoả thuận 13:00 - 15:00  
    Thị trường đóng cửa 15:00  
   • * Chú ý:
    - Hệ thống sàn ảo Vnstockgame cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh chờ ngoài các khoản thời gian quy định trên.

   4. Nguyên tắc khớp lệnh
   • Nguyên tắc chung
   • - Lấy giá và khối lượng khớp trên sàn thật là cơ sở khớp lệnh.
    - Các lệnh được so khớp theo thứ tự ưu tiên như sau:
    • Ưu tiên về giá: Nếu là lệnh mua thì lệnh có mức giá cao hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước, Nếu là lệnh bán thì lệnh có mức giá thấp hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
    • Ưu tiên về thời gian: Đối với các lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
   • Nguyên tắc khớp lệnh mua:
    • Giá mua >= Giá khớp trên sàn thật.
    • Khối lượng mua <= Khối lượng khớp trên sàn thật
   • Nguyên tắc khớp lệnh bán:
    • Giá bán <= Giá khớp trên sàn thật.
    • Khối lượng mua <= Khối lượng khớp trên sàn thật.

   5. Thời gian thanh toán
   Tất cả các giao dịch được khớp sẽ được thanh toán theo luật T+2 (nghĩa là sau 2 ngày thì tiền hoặc cổ phiếu mới được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư).

   6. Phí giao dịch
   Tất cả các giao dịch mua hoặc bán phải chịu mức phí là 0.2% giá trị giao dịch.

   7. Nộp tiền ảo
   Để công bằng cho các nhà đầu, Vnstockgame quy định số tiền ảo tối đa được phép nộp là 10 tỷ.

   8. Chia cổ tức
   Vnstockgame thực hiện việc chia cổ tức (tiền hoặc cổ phiếu) theo tỷ lệ mà các công ty niêm yết thông báo (Nếu có thay đổi Vnstockgame sẽ thông báo).

   9. Công thức xếp hạng tại Vnstockgame
   - Vnstockgame xếp hạng theo tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) tăng mà các nhà đầu tư đạt được.
   - Công thức: ROI = (Tổng số tiền đã bán - Tổng phí giao dịch)  - (Tổng tiền đã mua + Tổng phí giao dịch)/(Tổng giá trị tiền đã mua chứng khoán+Tổng phí giao dịch)
   Ghi chú : Phí giao dịch được tính là 0.3% trên tổng giá trị giao dịch
    
   Trong quá trình triển khai không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự đóng góp từ phía các nhà đầu tư tham gia để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn, trở thành một môi trường thực tập kinh doanh chứng khoán tốt nhất.

   BQT Vnstockgame