• THỨ HẠNG ¹

  • 502.383.504,2 đ
   ROI: 13.601%
  • THỨ HẠNG ²

   • 168.692.567,2 đ
    ROI: 0.778%
  • THỨ HẠNG ³

   • 160.940.053,8 đ
    ROI: 0.89%
 • 04
  kenlego1.053.984 đROI: 8.865%